Wholly Veggie | Mozzarella-Style Sticks

$ 9.50

  • 250 g of Mozzarella Style Sticks
  • Vegan
  • Gluten-free
  • Soy-free

In stock